Internasjonalt er bruk av «RATING» av medarbeiders mer og mer benyttet og stadig flere ønsker å benytte dette i større grad i Norge. 

Internasjonalt er bruk av «RATING» av medarbeiders mer og mer benyttet og stadig flere ønsker å benytte dette i større grad i Norge. 

Har i den sammenheng snakket mye med ledere i Norge og det er vel bare et fåtall norske ledere som ønsker den utviklingen her. Når jeg imidlertid snakker med svenske ledere i Norge så ønsker alle dette.

Er det så stor forskjell på Norsk og Svensk kultur?

Ønsker vi en internasjonalisering eller som jeg kaller det en svenskifisering av Norsk arbeidsliv?

Vi har norske ledere som Petter og Gunilla Stordalen som hyller svensker ved enhver anledning og hvis Choice Hotels fortsetter utbygningstakten på sine leder slik som de har gjort siste 2-3 årene så er det vel ikke Nordmenn igjen i topp og mellomleder posisjoner i det hele tatt.

Hva skjer Petter? Er ikke norske ledere bra nok,  eller er de for opptatt av det vi kaller norske verdier?

 

">
Hot Articles
ads
History